EVALUACIJA INFORMACIJA

Petak, 10. novembar, 18.00, Elektronska čitaonica

 

Predavač: Obrad Vučkovac

Pretraživanje i pronalaženje adekvatnih informacija u obilju onih kojima smo danas zatrpani zahteva određena predznanja koja nam mogu značajno olakšati sam proces. Na ovom predavanju polaznici će saznati kako da na najefikasniji način pronađu i iskoriste izvore informacija. Gde sve možemo potražiti informacije? Kako pretražiti bibliotečke kataloge, a kako baze podataka i digitalne repozitorijume? Koja se literatura smatra odgovarajućom i šta znači evaluacija? Na Svetski dan nauke, odgovore na ova pitanja ponudiće nam rukovodilac Biblioteke Instituta „Vinča“.

Top