Elementi komunikacije (krvotok, biohemija i poruka)

Ponedeljak 20. jun Instagram, Fejsbuk
Onlajn radionica

Predavač: prof. dr Dragana Jovanović

Mislili ste da su učesnici komunikacije pošiljalac i primalac poruke? Kakva zabluda! Kada izgovorimo reč, ona zapravo ima više značenja: ono koje joj mi dajemo, koje krije naše motive i ono što želimo da postignemo. Osoba koja sluša čuje tri poruke: kako je izgovoreno, kako razume i koje joj značenje daje. Ako nas je dvoje u komunikacionom činu, zašto nas zapravo ima šestoro?

Zato što u komunikaciji ne učestvuju samo mozak i govorni aparat, već celo naše telo, hormoni i čula i sve što smo u životu naučili: vrednosti, stereotipi, predrasude, predanja predaka i uticaji kulturnih obrazaca sa kojima smo odrasli.

Top