ELEKTRONSKA ČITAONICA

U Biblioteci Doma kulture „Studentski grad" je u 2020. godini uspešno realizovan projekat  „Elektronska čitaonica“ uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja RS.

Prostor za elektronsku čitaonicu obezbeđen je pregrađivanjem postojeće čitaonice, adaptiran postavljanjem vrata i laminata.

U prostoru je obezbeđena internet konekcija i pristup akademskoj mreži. Kupljeno je 10 laptop računara (17 inča dijagonala ekrana), 10 stolova, projektor, nosač za projektor, projekciono platno i druga oprema.  

U novoformiranom prostoru elektronske čitaonice održano je 4 predavanja iz oblasti informacione i digitalne pismenosti. Jedno predavanje je zbog specifične epidemiološke situacije održano onlajn.

Realizacijom projekta „Elektronska čitaonica“ kreiran je prostor za multimedijalna predavanja i radionice. Sve veći broj korisnika Biblioteke svakodnevno koristi računare, internet, elektronske časopise i baze podataka, pa im je formiranje elektronske čitaonice značajno u smislu pružanja odličnih uslova za rad i učenje. Elektronska čitaonica opremljena laptop  računarima korisnicima omogućava pristup internetu, korišćenje servisa kao što je KOBSON, pretraživanje baza podataka dostupnih preko akademske mreže za pisanje stručnih i naučnih radova, mogućnost praćenja onlajn kurseva i dr. U Elektronskoj čitaonici će takođe biti organizovana predavanja i radionice iz informacione i digitalne pismenosti.

Unapređeni su tehnički uslovi za pretraživanje i korišćenje bibliotečke građe i izvora.

Top