DRUŠTVENI PROCESI U VENECUELI I LATINSKOJ AMERICI

Utorak, 10. decembar, 19.00

Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

DRUŠTVENI PROCESI U VENECUELI I LATINSKOJ AMERICI

Utorak, 10. decembar, 19.00

Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

DRUŠTVENI PROCESI U VENECUELI I LATINSKOJ AMERICI

Povodom najnovijih dešavanja u Venecueli, Boliviji i ostalim zemljama Latinske Amerike, Studentski front vas poziva na tribinu o ovom aktuelnom pitanju.

Na tribini će govoriti ambasador Bolivarske republike Venecuele, njegova ekselencija Dimas Hesus al Varenga Gera, koji će dati detaljnu analizu skorašnjih događaja u nama prijateljskoj Venecueli i ostalim zemljama Južne i centralne Amerike. Tribina će razmatrati uticaj velikih sila na unutrašnju politiku zemalja latinske Amerike, kao i značaj koji dešavanja u tom regionu imaju za ostatak svete.

Top