Dogodilo se u Novom Sadu priredio Uroš Stanković

Dogodilo se u Novom Sadu...: događaji srpske istorije XIX veka koji su se odigrali u Novom Sadu u očima srpske štampe u Habzburškoj monarhiji / pripredio Uroš Stanković, Novi Sad: Gradska biblioteka, 2019.

"Stranice ove knjige popunili su novinski tekstovi o onim događajima za koje je autor smatrao da su od najvećeg značaja za političku i kulturnu istoriju srpskog naroda. Izbor, s obzirom na veliki broj takvih događaja koji su se odigrali u Novom Sadu, nije bio nimalo lak. Opredelili smo se za osnivanje Srpske čitaonice (1845), oba izbora Svetozara Miletića za gradonačelnika Novog Sada (1861. i 1867), osnivanje Srpskog narodnog pozorišta (1861), preseljenje Matice srpske u Novi Sad (1864), osnivačku skupštinu Ujedinjene omladine srpske (1866) i osnivanje dveju srpskih stranaka u južnoj Ugarskoj - Liberalne i Radikalne (1887)..." ( preuzeto iz Predgovora)

Top