Izložba Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd - odsek Beogradska politehnika

Petak, 16. april, 18.00, Velika galerija

 Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika od 2004. godine u mesecu aprilu, u Velikoj galeriji DKSG, tradicionalno održava Godišnju izložbu radova studenata dizajna kao integralni deo nastavnog procesa. Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova Distanca koja nas spaja inspirisana je trenutnom situacijom izazvanom pandemijom virusa COVID-19 u kojoj živimo i kako ona utiče na stvaralačke procese u sferi dizajna i umetnosti. Izložba obuhvata dva segmenta -  izlagački i umetničke projekte, u skladu sa bolonjskom konvencijom.

Na ovoj smotri studentskih radova javnosti će biti prikazani najbolji radovi i kreacije iz dizajna i umetničkih predmeta, studijskih programa osnovnih studija, sa četiri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn, Koncept i karakter dizajn i Master strukovnih studija na grafičkom dizajnu.

Izložba je od velikog značaja za sam nastavni proces kao vrednovanje i praćenje rada jedne generacije studenata. Savremena stremljenja iz oblasti dizajna, pojave i upotrebe novih tehnologija i materijala, sve masovnijeg korišćenja digitalnih tehnologija u dizajnu i zahteva tržišta, podstiče nas osavremenjavanju i podizanju kvaliteta nastave. Takođe obavezuje da studente u skladu sa njihovom kreativnošću pripremamo za današnje tržište. Izložba je i prilika da vrednujemo naše pedagoške sposobnosti u negovanju mladih talenata, kroz njihov rad u klasičnim likovnim tehnikama i digitalnim tehnologijama.

 Ovom manifestacijom podstičemo studente na još veće angažovanje u svom kreativnom radu, ukazujući javnosti na mlade talente i upoznajući buduće studente sa dizajnerskim studijskim programima Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika.

Izložba će biti prikazana i u okviru virtuelne galerije na sajtu škole i preko društvenih mreža.


 

Top