DIGITALIZACIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA U BIBLIOTEKAMA

Utorak, 30. novembar, 18.00, Biblioteka – Elektronska čitaonica

 

Predavač: docent dr Adam Sofronijević

Predavanje u okviru projekta „Čitaonica za referensni rad i grupno učenje“ podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja RS

Predavanje će, na teorijskom nivou, ukazati na razgraničenje pojmova digitalizacije i digitalne transformacije objašnjavajući ulogu redovnih i projektnih radnih procesa, organizacione strukture i organizacione kulture kao i menadžment stila za oba pojma. Kroz niz praktičnih primera iz prakse u Srbiji i inostranstvu, predavanje će pojasniti mogućnosti unapređenja poslovnih odnosa u bibliotekama, potrebne preduslove i moguće vremenske okvire realizacije promena koje se mogu odigrati u kontekstu ovih pojmova. Tokom predavanja biće ukazano na specifičnosti i sličnosti procesa digitalizacije u odnosu na ostale poslovne procese u bibliotekama, kao i na kompleksnost pojma digitalne transformacije, njegovo pravilno razumevanje i razumevanje drugih sličnih pojmova i koncepata koji se sreću  u poslovnoj praksi ustanova kulture. 

Predavanje „Digitalizacija i digitalna transformacija u bibliotekama“ održaće docent dr Adam Sofronijević, savetnik u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković'' u Beogradu, član Izvršnog odbora evropskog udruženja akademskih biblioteka LIBER koji je vodio više od 10 projekata digitalizacije kulturne baštine od nacionalnog zanačaja, koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja i koji radi na digitalnoj transformaciji u bibliotekarstvu više od 10 godina.

Top