DIGITALIZACIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA U BIBLIOTEKAMA

Utorak, 7. decembar, 18.00, Biblioteka – Elektronska čitaonica

Predavač: docent dr Adam Sofronijević

Predavanje u okviru projekta „Čitaonica za referensni rad i grupno učenje“ podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja RS

Drugo predavanje iz oblasti digitalizacije i digitalne transformacije će, kroz niz praktičnih primera iz prakse u Srbiji i inostranstvu,  pojasniti mogućnosti unapređenja poslovnih odnosa u bibliotekama, potrebne preduslove i moguće vremenske okvire realizacije promena koje se mogu odigrati u kontekstu ovih pojmova. Tokom predavanja biće ukazano na specifičnosti i sličnosti procesa digitalizacije u odnosu na ostale poslovne procese u bibliotekama, kao i na kompleksnost pojma digitalne transformacije, njegovo pravilno razumevanje i razumevanje drugih sličnih pojmova i koncepata koji se sreću  u poslovnoj praksi ustanova kulture. 

Predavanje „Digitalizacija i digitalna transformacija u bibliotekama“ održaće docent dr Adam Sofronijević, savetnik u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković'' u Beogradu, član Izvršnog odbora evropskog udruženja akademskih biblioteka LIBER koji je vodio više od 10 projekata digitalizacije kulturne baštine od nacionalnog zanačaja, koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja i koji radi na digitalnoj transformaciji u bibliotekarstvu više od 10 godina.

Top