"DARUJ KNJIGU-SAGRADI MOST"


Priključite se akciji "DARUJ KNJIGU - SAGRADI MOST"
 

Dom kulture "Studentski grad" je pristupio partnerskom projektu "DARUJ KNJIGU-SAGRADI MOST" sa Srpskim kulturnim centrom na Islandu. Ovom projektu se priključio i Obrazovno kulturni centar Tršić odnosno Kulturni centar Loznica.

Svi zainteresovani koji žele da se priključe akciji „Daruj knjigu-Sagradi most“ a žive u Srbiji, knjige mogu darivati na sledeće načine:

*Knjige se mogu lično predati:

Na prijavnici Doma kulture „Studentski grad“ na adresi:
Bulevar Zorana Đinđića br.179 ,
11070 Novi Beograd

Knjige predati sa naznakom „ Daruj knjigu-Sagradi most“-biblioteka na Islandu

*Knjige se mogu poslati na adresu:

Dom kulture“Studentski grad“
Bulevar Zorana Đinđića br.179
11070 Novi Beograd

Sa naznakom „Daruj knjigu-Sagradi most“ -biblioteka na Islandu

Uz knjige obavezno je priložiti ime i prezime darodavca kao i spisak knjiga koje se daruju( naziv knjige i ime autora)

PRIKLJUČI SE I TI - "DARUJ KNJIGU-SAGRADI MOST"

Top