DAN ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Petak, 26. januar (onlajn izložba)

Autor izložbe: Anđelija Lazić

Međunarodni Dan zaštite podataka o ličnosti obeležava se 28. januara. Cilj je informisanje građana o tome šta su podaci o ličnosti, kako ih pravo štiti, na koji način i pod kojim uslovima se mogu obrađivati…Cilj je da se građanima pruži mogućnost  da donose informisane odluke i da se na taj način efikasnije zaštite. Posvetićemo pažnju kako zakonima i pravu, tako i publikacijama iz našeg fonda, koje korisnicima mogu pomoći i više ih informisati o ovoj oblasti.

Top