Ćutanje je zlato - Festival nemog filma

ĆUTANJE JE ZLATO

MEĐUNARODNI FESTIVAL NEMOG FILMA

Naziv festivala je inspirisan istoimenim filmom Rene Klera, iz 1947, sa radnjom smeštenom u epohu nemog filma. Epoha nemog filma je stvorila autentično izražajno sredstvo sa originalnim sistemom značenjskih kodova zasnovanim na postupcima koji pripadaju isključivo vizuelnom kinematografskom jeziku i manipulaciji dijegetičkim prostorom i vremenom- montaži. Pojavom zvuka, igrani film je preuzeo i neke oblike izražajnosti iz klasičnih dramskih formi i time izgubio na svojoj čistoti i autentičnosti u estetičkom smislu, često dajući prednost verbalnim izražajnim sredstvima. ĆUTANJE JE ZLATO je festival savremenog nemog filma svih kategorija, kao i retrospektiva klasičnih dela neme epohe igranog filma.

Sastoji se od takmičarskog programa novonastalih filmova, kao i specijalnih projekcija značajnih filmova iz istorije nemog filma sa sa improvizovanom muzikom nekoliko muzičkih sastava kao pratnjom i pratećim predavanjima. Festival se realizuje kroz nekoliko programskih celina:

A. Takmičarski program savremenih nemih filmova koji procenjuje tročlani žiri delegiran od teoretičara i stvaralaca iz oblasti kinematografije. Dodeljuje se nagrada za najbolji film, skulptura ĆUTANJE JE ZLATO.

B. Projekcija značajnog dela iz istorije nemog filma i prateća predavanja o filmu.

V. Izvođenje improvizovane muzike na neme filmove iz takmičarske selekcije.

G. Okrugli sto na temu restauracije, digitalizacije i razvoja forme nemog filma danas u svetlu digitalnog doba.

D. Umrežavanje sa drugim festivalima nemog filma u svetu.

Cilj festivala je Revalorizovanje nemog filma kao originalnog kinematografskog izraza i filmskog jezika zasnovanog na vizuelnim, znakovnim i neverbalnim sredstvima izražavanja. Istraživanje perspektiva nemog filma u digitalnom dobu, kroz predstavljanje projekata restauracije i digitalizacije. Ciljna grupa festivala su studenti Univerziteta umetnosti, stanovnici Studentskog grada, filmofilska populacija, profesionalci u oblasti kinematografije. Učesnici: Igor M. Toholj, Umetnički direktor festivala, urednik filmskog programa DKSG, Petar Mitrić, selektor programa, autori improvizovane muzike, gosti - restauratori filmskih kopija iz epohe nemog filma, teoretičari filma.

Top