ČUDNI ESEJ O SVETLOSTI: BIOSKOP, MOJ HEROJ

Sreda, 22. mart

20.00, Mala sala

Predavanje sa video primerima

Ima nešto čudesno u tom gotovo ritualnom odlasku u bioskop, čak i danas kada je pokretna slika posredstvom različitih medija apsolutno integrisana u naše živote. Govorim o onom nenadmašnom osećaju koji je Rolan Bart prepoznao kao konačno poniranje u mračnu bezimenu, ravnodušnu kocku u kojoj će se odigrati taj festival afekata što ga nazivamo filmom. Naša tema je kako je bioskop i sve ono što ga čini – dvorana, kinoprojektor, svetlost i mrak, filmska traka, filmovi i u njima glumci sa svojim filmskim sudbinama – pronašao mesto u narativima animiranih filmova pojedinih autora.

Predavač: Milen Alempijević, autor knjige „Poslednje skretanje za Albukerki“ (DKSG, 2022)

 

 

Top