CUADRICULA - otvaranje urbanog mobilijara umetničke grupe Polimorf

Petak, 18. septembar

CUADRICULA -  otvaranje urbanog mobilijara umetničke grupe Polimorf

 

Instalacija CUADRICULA predstavlja urbani mobilijar koji ima za cilj da svojom estetikom i ambijentalnom rasvetom oplemeni neiskorišćenu površinu u dvorištu Doma kulture ’’Studentski grad’’, a svojom funkcionalnošću služi kao mesto za odmor ili okupljanja i ugosti razne muzičke i kulturne događaje.

Polimorf je kolektiv osnovan 2013. godine na Novom Beogradu, koji deluje u oblastima industrijskog i grafičkog dizajna, skulpture, umetničke instalacije, strit-arta i scenografije. Fokusirajući se na urbane intervencije stvaranjem društveno i ekološki odgovornih umetničkih dela, instalacija i proizvoda. Polimorf nastoji da kreira umetnost kroz formu festivalskog odnosno izlagačkog domena, uličnog umetničkog izraza i komercijalnog primenjenog aspekta. Nadalje, kolektiv Polimorf teži ka tome da stvara projekte kojima će podsticati mobilnost umetnika, zajednički rad umetnika i neumetnika, popularizaciju umetnosti, omogućavanje uslova za stvaranje novih umetničkih dela, kao i implementaciju umetnosti na javnim ili neiskorišćenim površinama i fasadama.

Polimorf čine: Nikola Rajaković i Marko Oršolić. Nikola Rajković (1990) diplomirao na Beogradskoj politehnici na smeru Dizajn industrijskih proizvoda. Uličnom umetnošću se aktivno bavio 10 godina od 2006. godine. Marko Oršolić (1990), diplomirao na Univerzitetu Megatrend, na odseku za grafički dizajn. Od 2006. godine bavi se crtanjem grafita. Po završetku studija počinje aktivno da se bavi slikarstvom.

 

Projekat podržalo Ministarstvo kulture i infromisanja Republike Srbije

Top