CUADRICULA - otvaranje urbanog mobilijara umetničke grupe Polimorf

Petak, 18. septembar

Odlaže se otvaranje urbanog mobilijara “Cuadricula” zbog tehničkih razloga.

Datum otvaranja biće naknadno objavljen.

Top