Četvrtak, 16.1.Mala sala u 19 SJAJ CRNOG Predstavljanje studije o Jugoslovenskom Crnom talasu Mr Veljka Radosavljevića

SJAJ CRNOG
Predstavljanje studije o Jugoslovenskom Crnom talasu 
Mr Veljka Radosavljevića

O knjizi govore: Miroljub Stojanović, urednik izavaštva FCS, 
Goran Terzić, Red. Prof. FDU i autor

Ova knjiga Veljka Radosavljevića nije samo nov doprinos sagledavanju fenomena crnog talasa u srpskoj kinematografiji, 
nego, između ostalog, i svojevsrni kritički dijalog sa delima prethodnika. Ono što diferencira Radosavljevićevu 
optiku je široko kontekstualizovanje filmske problematike i njena konverzija u politiku. Takođe, autor, za razliku 
od nekoliko prethodnih knjiga na ovu temu, insistira na širokom umrežavanju srpskog filma istražujući njegove relacije 
sa srodnim modernističkim filmskim pokretima u svetu. I ne na poslednjem mestu, Radosavljević istražuje klimu, produkcione 
konstelacije kao i dela prethodnika koja su , premda zaboravljena ili zapostavljena, suštinski nikada dovoljno vrednovana, 
učinila da crni talas pre svega doživimo kao sukcesiju, kao kontinuitet i logičnu fazu razvoja jedne značajne evropske kinematografije.

Top