CENZURA U SRBIJI

Ponedeljak, 12. jun

19.00, Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

CENZURA U SRBIJI

Ako znamo da je sloboda medija jedan od postulata demokratije, i da mediji služe javnom interesu kako bi sprečili malverzacije od strane političara i širenje propagandnih poruka i demagogije, kako nas onda mediji mogu zaštititi ako im je sloboda ograničena i uslovljena različitim faktorima koje diktiraju ekonomski i politički činioci jedne države?
Poslednjih godina na račun REM-a pristižu brojne kritike da ne radi u interesu javnosti i po slovu zakona, već u interesu jedne partije ili jednog čoveka. REM ima običaj da ovakve optužbe, ali i pitanja novinara o radu ocenjuje kao narušavanje nezavisnosti u vršenju posla.

Učestvuju: Prof. dr Stanko Crnobrnja i novinar Zoran Panović


 

Top