BUĐENJE PROLEĆA

Ponedeljak, 9. mart, 20.00, Velika sala
Bitef teatar

Mlada Bitef dens kompanija
Po motivima istoimene drame Franka Vedekinda
BUĐENJE PROLEĆA*
Plesna predstava 

Igraju: Milica Bajčetić, Jakša Filipovac, Helena Ćelap, Nikola Živković, Una Đorđević, Dušan Bajčetić, Natalija Đečević, Sara Tasić, Tijana Ostojić, Lenka Ranković
Tekst i režija: Jelena Kajgo

Predstava je koncipirana kao svojevrsni oblik dokumentarno-plesnog pozorišta. Mladi igrači imali su zadatak da odgovore na pitanja vezana za seksualnu edukaciju i vršnjačko nasilje, te su njihova zapažanja i iskustva korišćena u pokušaju da se detektuju problemi sa kojima se ove generacije suočavaju. Jedno od pitanja je, recimo, šta je po njihovom mišljenju razlog što se u Srbiji obavi tri hiljade maloletničkih abortusa godišnje, kada su im sve informacije dostupne na internetu i televiziji. Da li među njima ima rodne ravnopravnosti? Da li su nekada doživeli ili videli nasilje i ako jesu, da li su reagovali?

Top