BORBENI SEMINAR: Žive knjige

Ponedeljak, 17. januar, 19.00, Studio 28

„Pored svega ostaloga što je već rečeno o direktnoj demokraciji kao formi odlučivanja, valja dakle dodati i ovo: na određenoj razini direktna demokracija je izravna posljedica neispunjenih obećanja predstavničke demokracije. Gdje predstavnička demokracija ne ispunjava svoja obećanja, direktno demokratsko odlučivanje postaje čuvarom i podsjetnikom njezina fundamentalnog smisla – bauk koji ne prestaje kružiti.“

Blokadna kuharica, ili kako je izgledala blokada Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Centar za anarhističke studije, 2009, Zagreb

Blokada Filozofskog 2011.

Borbeni seminar ovog januara ceo je u znaku Blokade Filozofskog 2011. godine koja je nastala inspirisana Blokadom Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2009. godine, reakcijom na bolonjske reforme, ali i kao posledica prethodnih godina studentskih borbi na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na Blokadi 2011. studenti su se borili za smanjenje školarine, za priznavanje apsolventskog staža i za uvođenje budžetske granice na 48 ESPB ali su i, stvaranjem novog direktno-demokratskog studentskog tela – plenuma, kritikovali rad tada uvedenog Studentskog parlamenta.

Na petoj sesiji, koja će se održati 17. januara u 19.00, o učešću u Blokadi 2011. i događajima koji su prethodili ovoj blokadi – o Blokadi Filozofskog 2006. i o studentskoj akciji Odbrani Filozofski – o sukobu studenata Filozofskog sa tadašnjim članovima tek osnovanog studentskog parlamenta, govoriće Vuk Vuković.

Vuk Vuković je sociolog, istorijski materijalista i izvršni urednik srpskog izdanja Le Monde diplomatique. Živi i radi u Beogradu. Piše na istorijske i aktuelne teme za nekoliko domaćih listova i portala.


Razgovore moderira: Mina Milošević, dramaturškinja i učesnica studentskih borbi 2020. godine.

Top