BODY THAT MATTER

Petak, 21. februar, 20.00, Hol Velike sale
BODY THAT MATTER

Muzički miks: Stefan Prokop
Koncept i performans: Branka Zgonjanin

Vizuelni performans, Body That Matter, je hipnotički pejzaž pokretnih skulptura. Ovaj rad je inspirisan Rolan Bartovim subjektivnim, poetskim i kulturološki osvešćenim čitanjem fotografije (Rolan Bart po Rolanu Bartu, 1975). Fotografije iz lične arhive autorke, sakupljene iz različitih delova sveta, sučeljene sa zaleđenim i postepeno micajućim pozama, otkrivaju subjektivan odnos između njenog tela i vizuelnog sadržaja. Materijalnost tela uveličava (blow-up) melanholičan snimak snežno bele novogodišnje noći u Berlinu, hitnost narodne revolucije u Oahaki, sećanje na jugoslovensku eru koje je zarobljeno u fotografiji jugoslovenske zastave… Tokom performansa, delovi fotografija se skoro holografski približavaju gledaocima koji počinju da osećaju putenost momenta koji je jednom bio.
Branka Zgonjanin (1980, Beograd) je koreografkinja, performerka i vizuelna umetnica. Od 2009. godine Branka živi i radi u Amsterdamu, a 2011. godine je završila MA studije plesa na Amsterdam Master of Choreography programu. 2007. godine je u DKSG-u osnovala Novi Studio, eksperimentalni studio za savremeni ples i druge izvođačke umetnosti, koji je takođe bio domaćin nekoliko međunarodnih radionica i saradnji u periodu 2007/2010.

Top