Biblioteka Dom kulture "Studentski grad" bogatija za preko 2000 knjiga

Biblioteka  Doma kulture „Studentski grad“ je u februaru i martu 2020. dobila na poklon preko 2000 knjiga

Biblioteka  Doma kulture „Studentski grad“ je u februaru i martu 2020. dobila na poklon preko 2000 knjiga i to od:

Narodne biblioteke Srbije (50), Biblioteke grada Beograd (40), Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” (40) Svoj doprinos našoj Biblioteci, dali su i ljubitelji knjiga: Nataša Janković (120), Bojana i Saša Milivojevića (99). Biblioteka je dobila na poklon i preko 2000 knjiga pokojnog Milana Vukovića iz Beograda.

Top