BIBLIOTEKA DKSG

U novu 2022. godinu ulazimo sa novim idejama i velikim planovima za uvećanjem  bibliotečkog fonda, osavremenjivanjem usluga i poboljšanjem tehničko-tehnoloških uslova za korišćenje bibliotečke građe i izvora.

Biblioteka je u prethodnom periodu oformila dve moderne, savremeno opremljene čitaonice od kojih je jedna namenjena održavanju predavanja, radionica i kurseva, a druga grupnom učenju i timskom radu sa mogućnošću otvorenog pristupa referensnoj građi i drugim publikacijama.

Dodatni prostor za smeštaj bibliotečkog fonda obezbeđen je nabavkom pokretnih poličnih regala za magacin knjiga, čime su stvoreni uslovi za buduće obogaćivanje fonda i nabavku knjiga.

U zgradi Biblioteke nalaze se tri čitaonice sa oko 470 čitalačkih mesta, kao i dve čitaonice posebne namene. Biblioteku svakodnevno koristi više desetina, u ispitnim rokovima i više od hiljadu studenata. Korisnicima je na raspolaganju fond knjiga i periodike iz svih naučnih oblasti koje se proučavaju na beogradskim univerzitetima, kao i stručna pomoć u odabiru literature i pretraživanju dostupnih izvora. Tematskim izložbama knjiga i periodike u holu  upoznajemo korisnike sa bogatstvom pisane reči sačuvane u našem fondu. Fond Biblioteke čini preko 56.000 knjiga i preko 100 naslova periodike. Biblioteka je od 2005. godine deo sistema Virtuelne Biblioteke Srbije pod COBISS platformom (http://www.vbs.rs/cobiss/) i deo mreže biblioteka univerziteta u Beogradu.

Top