AZBUKA DOMAĆE KNJIŽEVNOSTI

25. januar - 12. februar

Autor izložbe: Ivan Vujović

 

Današnju srpsku azbuku uobličio je filolog i reformator Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864).

Azbuka je osnova pri savladavanju čitanja i pisanja i sastoji se od 30 slova. Glavna karakteristika azbuke je da je fonetična, što znači da jednom slovu odgovara jedan glas. Isto tako, jednom slovu odgovara mnoštvo knjiga, ali ćemo za svako slovo izdvojiti po jednu knjigu iz fonda naše biblioteke koju rado preporučujemo.

Top