ARHITEKTURA NOVOG BEOGRADA NA FILMU

14. septembar, Mala sala u 20:00

Autor: Marko Jakasović

Prvo predavanje:

Upoznavanje sa istorijom Novog Beograda tj početkom gradnje još u predratnom periodu i nastavak gradnje u socijalističkom periodu.

Arhitektura Novog Beograda - specifičnosti brutalizma i prostornog planiranja. Prikaz Novog Beograda na filmu u socijalističkom periodu.

 

Top