ARHITEKTURA NOVOG BEOGRADA NA FILMU

Utorak 26. oktobar, Mala sala u 19.00

Poređenje prikaza Novog Beograda na filmu u periodu socijalizma sa onim snimanim u postsocijalističko vreme uz inserte iz filmova u kojima se jasno oslikava novobeogradski pejzaž. Pokušaj tumačenja umetničkog dela pod uticajem socijalno-istorijskih okolnosti gde se reprezentacija jednog urbanog prostora sagledava kao poligon za kritiku ili afirmaciju određenog društvenog sistema.

 

Autor: Marko Jakasović

Top