Antikolonijalizam i Afrika

FRANC FANON NA FILMU

Sreda, 20, april, 20.00, Studio 28

Filmska redakcija i Akademski kino klub DKSG, u saradnji sa Muzejem afričke umetnosti i Samoobrazovnim univerzitetom „Svetozar Marković“, predstavljaju seminar Antikolonijalizam i Afrika, koji čine filmovi, diskusije i predavanja na temu otpora kolonijalizmu u Africi tokom 20. veka.


Franc Fanon (1925 – 1961) je bio esejista, psihoanalitičar i revolucionar, poreklom sa Martinika. Jedan je od najvažnijih mislilaca 20. veka u oblasti dekolonizacije i psihologije kolonijalizma. Učestvovao je u borbi za nezavisnost Alžira, a njegova dela bila su izvor inspiracije za antikolonijalne i oslobodilačke pokrete širom sveta tokom poslednjih šest decenija.

Dve najznačajnije Fanonove knjige „Crna koža, bele maske” (1952) i „Prezreni na svetu” (1961) poslužile su kao inspiracija za dva dokumentarna filma o kojima ćemo govoriti u okviru ovog dešavanja: „Franc Fanon: Crna koža, bele maske” (1995) i „O nasilju” (2014).

Razgovore o Lumumbi i Fanonu vodi Saša Perić, reditelj, aktivista i obrazovni radnik.

Top