Antikolonijalizam i Afrika

VREME LEOPARDA I EMANCIPATORSKE PRAKSE U AFRIČKIM FILMOVIMA

Ponedeljak, 11. april, 20.00, Studio 28

Filmska redakcija i Akademski kino klub DKSG, u saradnji sa Muzejem afričke umetnosti i Samoobrazovnim univerzitetom „Svetozar Marković“, predstavljaju seminar Antikolonijalizam i Afrika, koji čine filmovi, diskusije i predavanja na temu otpora kolonijalizmu u Africi tokom 20. veka.


Godine 1985. filmska ekipa iz nesvrstane Jugoslavije otišla je u Mozambik da pomogne realizaciju igranog filma „Vreme leoparda“ (režija Zdravko Velimirović) i tako podrži antikolonijalnu revoluciju mozambičkog naroda. Jugoslavija kao zemlja koprodukcije i autori ovog filma uspeli su tada da ne upadnu u zamku imperijalnog pogleda.

Filmski autor i montažer Vladimir Šojat fokusiraće se u svom predavanju o emancipatorskim praksama afričkog filma na pozitivne primere, od Ruj Gere (Mueda, sećanje i masakr, 1979), preko Pedra Kocte (Casa de Lava, 1994), do danas.

Top