THE AMERICAN SOUND

Sreda, 22. januar, 20.00, Velika sala

THE AMERICAN SOUND

Pijanistkinja Kristina Sočanski predstavlja nesvakidašnji program savremene klasične
muzike američkih kompozitora i prezentuje svoj prvi album A New World, na kome se
nalaze dela za klavir F. Glasa, L. Ornstina, E. Smoldona, G. Kramba i M. Macoli. Program
obuhvata stilove kao što su minimalizam, avangarda, ekspresionizam, kao i muziku sa
elementima džeza i elektronike. Osmišljen je kao celina u kome pojedinačni komadi, sa
svojim posebnim izrazom i redosledom izvođenja, čine jedinstvo i postaju kompozicija koja
priča svoju priču. Svako delo prate odgovarajuće slike ili video zapisi, koji projektovani u
pozadini uveličavaju njegovo značenje. Album A New World je rezultat istraživačkog rada
i boravka u Njujorku, kao i saradnje sa nekim od kompozitora čija dela izvodi.

BESPLATAN ULAZ

Kristina Sočanski rođena je u Beogradu 1990. godine i preselila se u Norvešku sa 11 godina.
Studirala je na muzičkom institutu Barratt Due u Oslu, na Muzičkoj akademiji ”Franc
List” u Vajmaru, Nemačkoj, na ”Norveškoj Muzičkoj Akademiji” u Oslu i na ”Kraljevskoj
Danskoj Muzičkoj Akademiji” u Kopenhagenu.
2018. godine, pozvana je od strane Aaron Copland škole da kao "gostujući stručnjak"
istražuje savremenu muziku za klavir američkih kompozitora, na Kvins Koledžu u Njujorku,.
Dobitnica je preko 10 državnih i privatnih stipendija Kraljevine Norveške i Danske i osvojila
je nagrade na takmičenjima u Norveškoj, Srbiji, Nemačkoj, Italiji, Americi i Austriji
2018/2019 je kao učesnik takmičenja Golden Classical Music Awards i Rising Stars Grand
Prix
 pozvana da nastupi na koncertima dobitnika nagrada u njujorškom Karengi holu i u
dvorani Berlinske Filhamonije.
Kristina je magistrirala na ”Kraljevskoj Danskoj Muzičkoj Akademiji” u Kopenhagenu 2016.
godine, 2018. godine završila je ”klasu za soliste”, najviši nivo umetničkih studija u
Skandinaviji. Nastupala je širom Evrope i u Americi kao solista i kamerni muzičar. Cenjena je
i kao klavirski saradnik i pedagog.

Top