ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2021


Festival Novog Filma i Videa ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2020 biće održan od 08. do 12.
decembra 2021. u Domu kulture Studentski grad u Beogradu, u hibridnom izdanju. Većina
programa biće prikazana uživo, a u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, neki od
programa biće prikazani onlajn.

ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2021 poziva međunarodne, regionalne i domaće umetnike/ce da prijave filmske i video radove na temu Nesvrstani. Selekciona komisija u skladu sa koncepcijom Festivala vrši izbor filmova i video radova koji će biti prikazani u okviru glavnog takmičarskog i ostalih pratećih programa Festivala. Žiri Festivala ustanovljuje Listu značajnih ostvarenja (maks. 5), čiji će autori imati priliku da dobiju rezidencijalni boravak u Domu kulture Studentski grad – Akademskom filmskom centru, u toku naredne godine.
ROK: 10. avgust 2021.
PRIJAVA: Uputstvo za prijavu nalazi se na kraju ovog teksta

TEMA
Pokret nesvrstanih nastao je na sastanku lidera Trećeg sveta u Bandungu (Indonezija) 1955., a prva konferencije je održana 1961. godine u Beogradu (Jugoslavija). U svetu podele između kapitalističkog i socijalističkog bloka na severnoj hemisferi, Pokret nesvrstanih su uglavnom činile afričke i azijske države koje su pokušale da izgrade kolektivni identitet na borbi protiv imperijalizma, kolonijalizma, neokolonijalizma, aparthejda, rasizma. Pokret nesvrstanih se
fokusirao na nacionalne borbe za nezavisnost, iskorenjivanja siromaštva, ekonomski razvoj. Oni su predstavljali 55% stanovništva planete, većinu vlada na svetu i skoro dve trećine članica Ujedinjenih nacija. Ideja nesvrstanosti i politika koegzistencije postale su jedna od najdragocjenijih tekovina posle Drugog svetskog rata. Pokret nesvrstanih stvorio je prostor za značajne transnacionalne razmene na polju nauke, umetnosti i kulture, arhitekture i industrije, osporavajući hegemonijski poredak i uspostavljajući nova značenja odnosa centra i periferije. Iako nikada nije postojao nesvrstani film pod tim nazivom, film „trećeg sveta“ nosio je imenitelj promene estetskog i političkog u režimu pokretnih slika. Imao je značajno mesto u procesu dekolonizacije. Bio je oružje i alatka za proizvođenje znanja. U filmskom pionirstvu tek oslobođenih zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike nastaju specifični oslobađajući jezici koji
bivaju crpljeni iz paramodernih fenomena kao što su pučka religija ili ritualna magija. Dominatni evropski posleratni filmski realizam utemeljen na individualnosti biva dekonstruisan antimimetičkom logikom narodnih priča i kolektivnim filmskim govorom.

Pandemija je za tren zustavila čovečanstvo, naterala nas je da pokušamo da je razumemo i da se prilagodimo novoj stvarnosti. Blokovske podele odavno više nema, ali tu su druge. Prepandemijska „normalnost” je već bila rascepljena - ispunjena pukotinama roda, klase, narodnosti, religije, razdvajanja, migracije i egzila. U izlasku iz pandemije svedočimo intenziviranje političkih sukoba, produbljivanje ekonomske nejednakosti i siromaštva, kontinuirano kolonijalno i ekološko nasilje.
Da li je film oruđe u novim borbama oko nas, sredstvo za razumevanje društvenih, kulturnih i političkih promena ili je samo aparat koji ravnodušno beleži tragove vremena s kraja druge decenije 21. veka? Kakav je status slike koja misli budućnost? Da li se oslanja na dosadašnje audio-vizuelne i proizvodne kodove ili se usuđuje da misli van jezika, konstrušući novo saznanje i pomerajući horizonte?

PRAVILA
Inovativni, eksperimentalni, istraživački, avangardni, lični i politički, filmovi i video radovi mogu biti prijavljeni za takmičarski program. Prihvataju se jednokanalni filmovi i video radovi u trajanju do 20 minuta. Radovi koji nisu na engleskom jeziku moraju sadržati engleski prevod.
FORMATI ZA PRIKAZIVANJE: digitalni fajlovi, Blu-ray, DVD.
ALTERNATIVE FILM/VIDEO EXTENDED
Radovi koji učestvuju na Festivalu postaju deo ALTERNATIVE FILM ARHIVA i tako bivaju dostupni za istraživački rad u okviru rada Arhiva i na prezentacijama Festivala u Srbiji i na međunarodnim događajima (uz pristanak autora). Radovi koji budu ušli na Listu značajnih ostvarenja, biće prikazivani na nekomercijalnim projekcijama u zemlji i inostranstvu kao promocija festivala.
ALTERNATIVE FILM/VIDEO je međunarodni festival alternativnog filma i videa osnovan 1982. godine. Kao mesto susreta autora, teoretičara, kritičara i publike, Festival želi da zabeleži, teorijski definiše kretanja, ukaže na istinske vrednosti i podstakne nove stvaralačke mogućnosti u oblasti vizelnih medija. Ideja “Altenativa” počiva na radu koji se opire olakoj kategorizaciji i dominantnim komercijalnim i estetskim trendovima. Festival pruža uvid u trenutno stanje novog filma i videa u regionu i u svetu. Osnivač i organizator festivala je Akademski filmski centar Doma kulture Studentski grad.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU FILMA NA MEĐUNARODNI TAKMIČARSKI PROGRAM
ISKLJUČIVO FILMOVI I VIDEO-RADOVI TRAJANJA DO 20 MINUTA.
SVI FILMOVI ČIJI JEZIK NIJE ENGLESKI MORAJU IMATI TITLOVE NA ENGLESKOM.
ROK ZA PRIJAVU: 10. 8. 2021.
ONLAJN UVID U FILMOVE OBAVEZAN.

Molim vas, imajte u vidu da je neophodno prijaviti filmove onlajn (na platformama poput Vimea i sl.). Ne prihvatamo DVD-ove i USB-ove.

Takođe vas molimo da donji formular sa podacima o filmu ispunite u potpunosti, ukoliko je to
moguće.
Podaci obeleženi zvezdicom (*) su obavezni.
Podatke o filmovima i jednu fotografiju iz filma u .jpeg  formatu pošaljite na mejl: alternativefilmvideo@gmail.com
Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

NASLOV* :
AUTOR* :
OPIS FILMA* :
GODINA PROIZVODNJE* :
TRAJANJE* : _____HH_____MM_____SS
FORMAT ZA PRIKAZIVANJE* (podebljati): DVD, Blu-ray, digital files
ORIGINALNI FORMAT:
ZEMLJA PROIZVODNJE* :
IZVORNI JEZIK* :
PRODUCENT:
DISTRIBUTER:
E-MAIL* :
TEL. :
LINK ZA PREGLED FILMA* :
ŠIFRA (UKOLIKO POSTOJI):
Pristajem da se moj film prikaže onlajn u slučaju da zbog pandemisjske situacije festival bude
održan virtuelno.
POTPIS:

Top