SEBESTYÉN KODOLÁNYI PREDSTAVLJA PROGRAM "KAZNENA EKSPEDICIJA"

ALEKSANDRIJA AJDUKOVIĆ I JELENA BEŠIR, OKO STUDENjAKA

 

Izložba Oko Studenjaka, svojevrsno vizuelno antropološko istraživanje bliskog okruženja u kome učestvuju dve autorke Jelena Bešir, autorka animiranih filmova i Aleksandrija Ajduković, fotografkinja i vizuelna umetnica, otvara se u četvrtak 22. januara u 19 sati u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad. Obe autorke vezane su za instituciju Doma kulture Studentski grad kao saradnice. 

 

Izložba obuhvata  printove, razglednice i video radove načinjene u bliskom okruženju Doma kulture i njegovih zaposlenih. Sastavljeno od prizora, koje autorke viđaju redovno i gotovo svakodnevno, ali i malih performativnih akcija sa  nekolicinom  zaposlenih. Izložba će imati interaktivni karakter jer će na otvaranju uz vino moći da se napiše razglednica i ubaci u sanduče odakle će biti poslata na adresu koju posetioci napišu. Ovim gestom aludira se na perifernost koja predstavlja glavnu odliku DKSG-a u kvaziurbanom žargonu Beograđana. 

 

Izložbu Oko Studenjaka je podržalo Ministartsvo kulture i informisanja Republike Srbije.

 

 

Izložba Oko Studenjaka je deo ciklusa Veliko staklo koji je u Domu kulture Studentski grad pokrenut 2007, a podrazumeva produkciju digitalnih printova koji se apliciraju na stakla Velike galerijei predstavljaju kreativnu reakciju umetnika na ovaj prostor i njegovo okruženje,razvijajući potencijal delovanja vizuelnih radova i privlačenja prolaznika i potencijalnih posetilaca. Velika galerija specifična je po prostoru u potpunosti omeđenog staklima što je čini pogodnom za izvođenje ovakvih radova koji se mogu posmatrati i iznutra i spolja.Izložbe iz ovog ciklusauključuju učestvovanje umetnika koji rade u paru, čime se razmatra i tema partnerskog rada u umetnosti kao i specifičnosti procesa stvaranja ove vrste. Do sada su u okviru ovog ciklusa izložbi učestvovali sledeći autori: Milena Putnik i Nevena Popović, Irena Kelečević i Nina Todorović, Maja Veselinović i Irena Jukić Pranjić, Uroš Pavlović i Miroslav Dajč.

Top