AIMING AT ME? –– IZMEĐU IMAGINARNE SLIKE I REFLEKTOVANE MISLI, Doktorski umetnički projekat Marka Ubovića

Galerija, od 6. do 23. 12. 2023.
Otvaranje u sredu 6. 12. u 19.00

AIMING AT ME? –– IZMEĐU IMAGINARNE SLIKE I REFLEKTOVANE MISLI
Doktorski umetnički projekat Marka Ubovića

Izložba (javna prezentacija doktorskog umetničkog projekta) Marka Ubovića se sastoji od simultanih video-projekcija, fotografija i konceptualnog crteža. U fokusu izloženih radova je promišljanje tema odraza, projekcije, (auto-) refleksivnosti, (aparatskog) pogleda, subjektivnosti i intersubjektivnosti, granica autonomije sopstva u društvu, gesta kao poruke.

Video-triptih, koji čini centralni deo projekta Aiming at me?  bavi se umetničkim istraživanjem optičkih zakonitosti pravilne refleksije. Ti geometrijsko-fizički principi su podvrgnuti kreativnom ekperimentu sa običnim staklenim ogledalom sa čije pozadine je, grebanjem i guljenjem, mestimično uklonjen reflektujući sloj  srebra, čime prvobitni objekat prestaje da bude samo katoptričko sredtsvo za stvaranje odraza (u geomertijskoj optici se umesto odraza upotrebljava termin imaginarna slika ili imaginarni lik). Obično ogledalo biva dakle transformisano u ozleđeno ogledalo sa procepima, rupama u refleksiji. Ono sada istovremeno reflektuje, transmituje i refraktuje svetlo.  Ovo ozleđeno ogledalo, sinhronim delovanjem optičkih fenomena pravilnog odbijanja i propuštanja svetla, omogućava nastajanje žive, preklopljene, dvoslojne slike u kojoj se prizor ispred ogledala preklapa sa uprizorenjem iza ogledala.

Marko Ubović studirao je video, likovnu umetnost, nove medije i fotografiju u Bazelu, Švajcarska (Institut Kunst), Novom Sadu (Akademija umetnosti Novi Sad) i Beogradu (Nova akademija umetnosti). Od 2021. zaposlen je na Akademiji  umetnosti u Novom Sadu kao stručni saradnik za užu oblast Novi likovni mediji. Od 2007. godine redovno izlaže a do sad su njegovi radovi bili izloženi/prikazani u trinaest zemalja širom sveta. Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti vizuelnih umetnosti, a o njegovom eksperimentalnom filmu Valley of the Shadow of Death (2017) objavljen je i članak u najstarijem američkom časopisu za avangardne i eksperimentalne oblike pokretne slike Millennium Film Journal (Millennium Film Journal (The Oldest Journal of Avant-Garde and Media Art on Planet Earth, no. 68.)

Izložba se realizuje u saradnji likovne redakcije DKSG i AFC DKSG u okviru Festivala Alternative film/video.
 

Top