25. FESTIVAL AUTORSKOG FILMA - sreda 27. novembar, velika sala u 18.00 - TO MORA BITI RAJ

r. Elija Sulejman, Francuska, Nemačka, kanada, Turska, Katar, 97'

Elia Sulejman beži iz Palestine kako bi pronašao novi dom, ali otkriva da ga Palestina prati kud god da krene. 
Obećanje novog života pretvara se u komični niz grešaka: koliko god daleko da otputuje – od Pariza do Njujorka – 
nešto ga uvek podseća na domovinu.Sulejman na inovativan način, jezikom bliskim nemoj komediji prikazuje ljudsko 
društvo kao suštinski isto bez obzira na geografski položaj.

Top