25. FESTIVAL AUTORSKOG FILMA - četvrtak 28. novembar, velika sala u 18.00 - PRITKA

r. Kantemir Balagov, Rusija, 137'

Nakon Drugog svetskog rata Lenjingrad je u ruševinama. Iako je opsada grada – jedna od najstrašnijih u ljudskoj istoriji
– konačno okončana, život i smrt i dalje vode bitku u razrušenom gradu. Dve mlade žene – Ija i Maša – pokušavaju da
 pronađu nadu i smisao boreći se da ponovo izgrade svoje živote među ruševinama.

Top