OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA KONKURSA DRUGOG MEĐUNARODNOG STUDENTSKOG BIJENALA UMETNOSTI KNJIGE [s]BUK2

 

Dragi učesnici,

Želimo da vam se zahvalimo zbog vašeg učešća na konkursu drugog po redu Međunarodnog studentskog Bijenala umetnosti knjige [s]BUK2. Veoma nam je drago da je stigao veliki broj izuzetno vrednih i kvalitetnih radova, kako u idejnom, tako i u estetskom pogledu. Stučni žiri je imao težak zadatak da odabere radove čiji je broj bio određen kapacitetima galerijskih prostora. U kategoriji Artist Book prijavilo se 88 kandidata, od kojih je izabrano 49 kandidata, dok je u kategoriji Photo Book prijavljeno 38 kandidata, od kojih je izabrano 19 kandidata.

Na osnovu glasanja stručne komisije, u kategoriji Artist Book odabrani su radovi sledećih kandidata:

1. 12 STUDENTS, Faculty of Fine Arts, St. Cyril and Methodius University in Skopje (Makedonija), naziv rada: „The City“

2. Adrian Klajo, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti (Srbija), naziv rada: „Metafizika salaša“

3. Alina Kashitsyna, University of West Attica, School of Applied Arts (Grčka), naziv rada: „A Dream“

4. Ana Cristina Sanz, Escola Superior de Disseny i Art Llotja, Barcelona (Španija), naziv rada: „Oh My Book“

5. Ana Serra Rocha, Lisbon University, Faculty of Education of Fine Arts (Portugalija), naziv rada: „Cover ID“

6. Ana Trifunović, Univerzitet umetnosti u  Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti (Srbija), nazivi radova: „Slojevi“, „Miloduh“, „Patuljkova tajna“

7. Andera Popyordanova, Royal College of Art (Bugarska), naziv rada: „First Line“

8. Antonia Radošević, Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci  (Hrvatska), naziv rada: „Destrukcija tradicije rađa individuu“

9. Chloe Tan, Temasek Polytechnic School of Design (Singapur), naziv rada: „Katong's Touch“

10. Danica Stojanović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti  (Srbija), naziv rada: „Cvetne nimfe“

11. Daniel Rerko, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Slovačka), naziv rada: „Krakow“

12.Dorotea Braić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti (Hrvatska), naziv rada: „Tok“

13. Dragana Kuprešanin, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti (Srbija), naziv rada: „Nevidljivi talas“- eksperimentalni taktilni strip

14. Elizabeth Oggl, University of Applied Arts Vienna (Austrija), naziv rada: „I followed my instict and turned into a book“

15. Elizabeth Wong, Temasek Polytechnic School Of Design (Singapur), naziv rada: „Living and Dying in Queenstown“

16. Emilija Garbien and others, Jan Matejko Academy of Fine Arts, Krakow, Faculty of Graphics (Poljska), naziv rada: „Wssssstyd“ (eng. „Shhhhhhame“)

17. Erik Emeršić, Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana  (Slovenija), naziv rada: Gustav Klutsis, „Dynamic city“ – Reconstruction

18. Filipa Kombo, Escola Superior de Artes e Design - Caldas da Rainha, (Portugalija)

19. Greta Rokaite, Vilnius academy of Arts (Litvanija), naziv rada: Fragment of "Metamorphosis"

20. Iga Filimowska, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Art  (Poljska),  naziv rada: „Do we have free will“

21. Iwona Stojek, Jan Matejko Academy of Fine Arts, Krakow, Faculty of Graphics (Poljska), naziv rada: „Cyrk“ (eng. „Circus“)

22. Jakub Swiecicki, The Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Arts (Poljska), naziv rada: „At the Seaside“

23. Jovana Milojević, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti  (Srbija), naziv rada: “Ko manje ište, više mu se daje“

24. Jovana Tasin, Akademija umetnosti u Beogradu (Srbija), naziv rada: „Kontejner“

25. Julija Brudar, Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana (Slovenija), naziv rada: „Potato News“

26. Julija Hočko, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti (Srbija), naziv rada: „Goranska narodna pesma“

27. Liisa Tammet, Estonian Academy of Arts ( Estonija), naziv rada: „Secret Weapon“ i „Woman who Run with the Wolves“

28. Loti Milošević, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet (Srbija), naziv rada: „Šifra – Dekodiranje istinitih fikcija“

29. Magdalena Grodzka ( Poljska ),  nazivi radova: „The Land og Laughs“ i „13 Tales of The Kingdom of Lailonia“

30. Marija Vilotijević, Univerzitet umetnosti u  Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti  (Srbija), naziv rada: „Staircase“

31. Marinela Galeva, National Academy of Arts (Bugarska), naziv rada: „Grapes of the Wrath“

32. Neva Marija Zidić, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet (Hrvatska), naziv rada: Experimental book - „Fahrenheit 451“ by Ray Bradbury

33. Ng Ka Yan, Temasek Polytechnic School Of Design (Singapur), naziv rada: „Wander Round Kampong Glam“

34. Oh Kelly, Temasek Polytechnic School Of Design (Singapur), naziv rada: „The Dragon in Hiding“

35. Pakhee Jha, Nottingham Trent University, BA(Hons) Fine Art (Indija), naziv rada: „Arbitrarily Memorable“

36. Paula Kos, Sveučilište u Rijeci, Fakultet primenjenih umetnosti (Hrvatska),  naziv rada:  „100 lica svakodnevica“

37. Sara Arko Strojan and group, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Slovenija), naziv rada: „Pop-up Constructivism“

38. Sara Fuchs, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti, naziv rada: „Defeat“

39. Sofia Popiordanova,  National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria, Faculty of Fine Arts (Bugarska), naziv rada: „Flutters“

40. Sofia Kamasi,  Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti (Srbija), nazivi radova: „Sedam nebesa“ i „Knjiga peska“

41. Sonja Lundin, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti (Srbija), naziv rada: „Cold Coffee“

42. Stefan Ilić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti (Srbija), naziv rada: „Peščana knjiga“

43. Tatjana Matricki, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti (Srbija), naziv rada: „Pices of Soil“

44. Tijana Maksimović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet ( Srbija), naziv rada: „Draga Keti“

45. Timo Hoheisel, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Nemačka),  naziv rada: „We're not meant for happiness, you and I“

46. Vanja Bajović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti (Srbija),  nazivi  radova: „In a Sentimental Mood“, „Kako naslikati pticu“ i „Pjetao i mačak“

47. Zarer Lim, Temasek Polytechnic School Of Design (Singapur), naziv rada: „The Usual Spot“

48. Željko Beljan, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umetnosti, Odsjek za animirani film i nove medija (Hrvatska), naziv rada: „Samoknjiga“ 

49. Zulaikha Jamaludin, Temasek Polytechnic School of Design ( Singapur), naziv rada:  „The Forgotten Warzone – Queenstown“

 

U Kategoriji Photo Book odabrani su radovi sledećih kandidata:

1. Liviu Ralea, Bucharest National University of Arts, Faculty of fine Arts (Rumunija), naziv rada: „Single Point Field“

2. Una Laurenčić, Univerzitet uOlimetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti (Srbija), naziv rada: „Samoizolacija“

3. Irina Krstevska, Internacionalen univerzitet „Europa Prima“, Skopje (Makedonija), naziv rada: „Različnosti“

4. Klara Kapprell, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Nemačka), naziv rada: „Palermo, Italija“

5. Jovana Radić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti (Srbija), naziv rada: „Pejzaži tišine“

6. Mladen Teofilović, Univerzitet umetnosti Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti (Srbija), naziv rada: „JeŽgro“

7. Jana Vukomanović, Akademija umetnosti u Novom Sadu (Srbija), naziv rada: „Vlažena“

8. Nadina Stoica, Faculty of Fine Arts (Rumunija), naziv rada: „Intimacy was a fantasy“

9. Kosta Đuraković, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti  (Srbija), naziv rada: „Jedan“

10. Ioannis Anastasiou, The E. Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poljska), naziv rada: „Fragmented Memory“

11. Hamizah Saini, Temasek Polytechnic School of Design (Singapur), naziv rada: „Ugly Edible“

12. Vesna Dobričić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti (Srbija), naziv rada: „Polarized“

13. Žiga Brezovnik, Faculty of Natural Science and Engineering, Ljubljana (Slovenija), naziv rada: „Cirkus Kludsky“

14. Milica Drinić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti  (Srbija), naziv rada: „Čovek, priroda, progres“

15. Verena Gotthardt, University of Applied Arts Vienna (Austrija), naziv rada: „Dass Blatt“

16. Vladislav Andrejević, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti (Srbija), naziv rada „Nazalya“

17. Vladimir Paunović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti (Srbija), naziv rada: „Međuvreme2“

18. Low Junjie, Temasek Polytechnic School of Design (Singapur), naziv rada: „A Selfie Dysmorphia Campaign“

19. Minja Radašinović, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu (Srbija), naziv rada: „Trenutak na tavanu“

20. Anka Arsenić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

21. Jana Stankovski, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti, naziv rada: „The First Month“

22. Marko Milošević, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, naziv rada: „Iz života jedne devojčice“

23. Tiziano Biagi, Univerza v Novi Gorici , Akademija Umetnosti, naziv rada: „Dune Mosse“ („Moved Dunes“)

Izložba radova [s]BUK2  Međunarodnog studentskog Bijenala umetnosti knjige iz kategorije Artist Book biće održana u Galeriji Doma kulture Studentski grad, dok će izložba iz kategorije Photo Book biti održana u Galeriji Artget Kulturnog centra u Beogradu u novembru 2020. godine. Tom prilikom biće saopštene i nagrade, po jedna za svaku kategoriju, a žiri ima pravo da dodeli i posebna priznanja i pohvale autorima.

Rok za slanje odabranih radova je 01.10.2020. Radove treba poslati na adresu:

Olivera Batajić Sretenović
Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu
Kralja Petra br. 4
Beograd
Srbija

sa naznakom „Radovi za Studentsko bijenale umetnosti knjige, [s]BUK2“. Uz radove treba obavezno naznačiti da su radovi poklon, kako knjige ne bi bile carinjene.

Kratak opis rada, koji ste naveli u formularu, je potrebno otkucati i poslati u što kraćem roku na mail adresu: sbuk@fpu.bg.ac.rs Molimo vas da tom prilikom napišete i tačnu adresu na koju će radovi, zajedno sa katalogom, biti vraćeni nakon završetka izložbe.

Radovi se mogu i lično doneti, ali se molimo da na mail sbuk@fpu.bg.ac.rs najavite svoj dolazak ili rad zapakovan ostavite na prijavnici Fakulteta sa istom naznakom, kao da rad šaljete poštom.

Online dešavanja sa izložbe studenti će moći da prate putem sajta [s]BUK Bijenala koji je u pripremi ili u  prostorima Galerije Doma kulture Studentki grad i Galerije Artget, u zavisnosti od situacije povodom COVID-19 pandemije .

 

Žiri za kategoriju Artis Book radio je u sastavu:

Marijela Cvetić,vizuelna umetnica, profesor na Arhitektonskom fakultetu

Željko Lončar, grafički dizajner, ilustrator i profesor na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu.

Nikola Radosavljević, doktor primenjenih umetnosti, grafičar, samostalni umetnik

 

Žiri za kategoriju Photo Book radio je u sastavu:

Borut Vild, grafički dizajner, profesor na departmanu za digitalnu umetnost Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu

Mihailo Vasiljević, vizuelni umetnik, fotograf i teoretičar umetnosti, doktorant na katedri za Istoriju umetnosti Filozofskog Fakulteta u Beogradu

Vladimir Tatarević, vizuelni umetnik, fotograf, doktor umestnoti, radi kao vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

 

Izinjavamo se svim učesnicima ovogodišnjeg Međunarodnog studentskog Bijenala umetnosti knjige, [s]BUK  što, usled tehničkih problema, kasnimo sa obaveštenjem o odluci žirija i ujedno se svima zahvaljujemo u nadi i očekivanju da ćemo i u narednom, trećem po redu Bijenalu, ponovo sarađivati.

 

Srdačan pozdrav,

Olivera Batajić Sretenović, doc. FPU, inicijator i organizator [s]BUK Bijenala
Maida Gruden, urednik likovnog programa DKSG, inicijator i organizator [s]BUK Bijenala
Aleksandar Kostić, red. prof FDU, umetnički direktor Galerije Artget za 2020. godinu.

 

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Top