KNJIŽEVNI UM— MILAN RAKIĆ

1 - 14. septembar

Autor izložbe: Jelena Đokić

 

Rođen 1876. godine u Beogradu, u srcu „Knez Mihailove” ulice. Prkosni dečak, podignutog nosića, nestašnog duha, sa gotovo uvek oguljenim kolenima, Mile Rači, kako su ga zvali, u jurišu osvajao je ulice prestonice. Ko bi ga sa strane posmatrao nije mogao ni naslutiti da je nobles iz porodice čije se  obilje ogleda u brojnim titulama, velikom ugledu i poštovanju. Njegov otac Dimitrije Mita Rakić, ministar finansija 1888. godine, bio je prvi čovek koji je na srpski preveo roman „Jadnici ” Viktora Igoa. Majka Ana bila je kći akademika Milana Milićevića, a sestra Ljubica udata za pozorišnog i književnog kritičara, političara Milana Grola. Kako je rano ostao bez oca, brigu o njegovom obrazovanju preuzeo je deda Milan. Rakić je umro 1938. godine  u Miličinom naručju. Napisao je oko 50 pesama, ali se njegove pesme odlikuju najvišim umetničkim osobinama.

Top