BOLESTI ZAVISNOSTI (PREVENCIJA, UZROCI I LEČENJE)

 

 

 

Utorak, 5. novembar, 19.00, Mala sala

BOLESTI ZAVISNOSTI (PREVENCIJA, UZROCI I LEČENJE)

 

Učestvuju: Lambe Đorelijevski (defektolog, nekadašnji šef odeljenja za suzbijanje narkotika u MUP Srbija), dr Nikola Jovanović (Institut za mentalno zdravlje) i bivši zavisnik

 

Mesec novembar je prem a Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti, sa ciljem podizanja svesti stanovništva o štetnim efektima droga i mobilisanja celokupnog društva  za uključivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja.

 

Svake godine u svetu oko 210 miliona ljudi koristi droge, a od ovog broja oko 200.000 ljudi godišnje umre kao posledica upotrebe droga. Konzumiranje psihoaktivnih supstanci je, ne samo zdravstvena pretnja, već i značajan socio-ekonomski teret širom sveta.

 

Svakodnevna istraživanja i analize medijskih sadržaja pokazuju da je današnje društvo u krizi, tako da su droga i alkohol sve zastupljeniji, dok je starosna granica konzumenata ovih supstanci sve niža. Poseban doprinos društvenoj devijaciji predstavlja razvoj bolesti zavisnosti koji doprinosi poremećaju ponašanja pojedinca, ali i razaranju porodice kao primarne društvene grupe. Bolesti zavisnosti predstavljaju jednu od najvećih pošasti našeg doba, zbog čega je neophodno sprovoditi programe prevencije, kao i razvijati i unaprediti dijagnostiku, lečenje, rehabilitaciju i istraživanje ove oblasti.

 

Svaka priča o istoriji uzimanja droga, koliko god na početku bila posebna i neponovljiva, ima isti predvidiv kraj u kome propadanje i lagano nestajanje osobe i njene porodice postaje jedina izvesnost.

Top