ЗАБРАЊЕНИ БЕЗ ЗАБРАНЕ

26. октобар, Мала сала у 19:00

Аутор: Милан Никодијевић 
Рођен је 1956. године у Kрагујевцу.  Дипломирао је на Факултету драмских уметности у Београду, на Групи за филмску и телевизијску продукцију. 
Објављивао је у готово свим дневним и недељним листовима, и књижевној периодици СФРЈ, СРЈ, СЦГ и Србије. Аутор је књига Забрањени без забране, 
Сценарија писана левом или десном руком, Слике душе, Од фајронта до свитања. Редитељ, сценариста и продуцент документарних филмова Забрањени 
без забране и Мица и околне приче, документарне тв серије Забрањени без забране и три циклуса телевизијских емисија Слике душе.На Академији уметности 
у Новом Саду, департман драмских уметности, на Kатедри за аудио-визуелне медије, смер Продукција, биран је у звање доцента 2007, а у звање ванредног професора 2012. године.

Учествују: Милан Никодијевић и Игор М.Тохољ, уредник филмског програма ДКСГ

Kњига Милана Никодијевића ‘Забрањени без забране’ представља почетак враћања дуга југословенској кинематографији. 
Наиме, ‘црни талас’ је уметнички најснажније раздобље у историји југо-филма, улазак у светску кинематографију, где је за будућност 
начињено резервисано место, почетак снажног стваралачког замаха који ће подстаћи потоње уметнике да унапређују филм на овим просторима. 
Аутор је својим досадашњим радом већ дао видан допринос расветљавању ове до скора табу теме, чинећи то зналачки и поуздано, да о храбрости и не говоримо, 
у својим радио емисијама, а посебно на Фестивалу филмског сценарија у Врњачкој Бањи. Ова књига је само природни наставак те запажене делатности и сублимат 
који на једном месту омогућује увид у изворну реч главних актера црног таласа. Никодијевић то чини вешто, користећи се својеврсном драматургијом компарације исказа 
из које проистичу ‘сложени’ лични углови, међусобно супротстављене процене, понекад грубе оптужбе, па чак и на адресе ‘црноталасне браће’...

Из предговора првом издању књиге из 1995, Александар Аврамовић.

Top