XXI БИЈЕНАЛЕ СТУДЕНТСКОГ ЦРТЕЖА СРБИЈЕ

15 - 31. мај 2021.
Отварање: субота, 15. мај, 13.00

Дом културе Студентски град  још од 1981. године наизменично приређује бијеналне манифестације студентског цртежа и графике, а основна идеја је да се презентују дела будућих академских уметника, као и карактеристични рукописи различитих ликовних школа. Чињеница да многи, а посебно награђени учесници досадашњих бијенала студентске графике, имају истакнута места на савременој  домаћој и иностраној ликовној сцени, потврђује квалитет и репрезентативност ове манифестације.

На овогодишњем, XXI Бијеналу студентског цртежа Србије, биће приказани радови студената основних, мастер и докторских студија са шест државних академија:

Факултета ликовних уметности из Београда
Факултета примењених уметности из Београда
Филолошко-уметничког факултета из Крагујевца
Академије уметности из Новог Сада
Факултета уметности из Ниша
Факултета уметности из Звечана

Због актуелне епидемиолошке ситуације, ове године на Бијеналу није учествовала гостујућа академија из иностранства.

Стручни жири XXI Бијенала студентскoг цртежа Србије у саставу:

Др Драгана Ковачић, историчар уметности, музејски саветник и председник жирија
Нина Ивановић, визуелна уметница
Александар Јефтић, уметник и педагог

заседао је 08. априла 2021. године, прегледао 254 рада од 110 студената и донео седам равноправних награда Бијенала:

Еви Јанковић Бочковић, III година, АУ Нови Сад
Анки Арсенић, IV година, ФПУ Београд
Јовани Радојчић, II година, ФИЛУМ Крагујевац
Тањи Валенћик, III година, АУ Нови Сад
Маји Урошевић, мастер, ФЛУ Београд
Ањи Кнежевић,  III година, ФПУ Београд
Aлександру Сикеру, IV година, АУ Нови Сад

Жири је такође доделио и две похвале:

Лазару Вучковићу, II година, ФИЛУМ Крагујевац
Николи Мијаиловићу, IVгодина, ФПУ Београд 

Образложење жирија о наградама и похвалама Бијенала:

Пажљивим прегледом свих радова пристиглих на Конкурс XXI Бијенала студентског цртежа, стручни жири у саставу Нина Ивановић, визуелна уметница, Александар Јевтић, уметник и педагог и др Драгана Ковачић, музејски саветник и председник жирија, констатовао је да су презентована остварења проистекла из интензивног рада у оквирима обавезног студијског програма, али да она исто тако представљају резултат концепцијског превазилажења школске задатости, што се манифестује кроз особено, ауторско поље интересовања и доследну посвећеност раду на цртежу који се одвија и изван студентске класе.

Наглашавамо да су својим квалитетом и успешношћу сами радови на овогодишњем Бијеналу наметнули одређена мерила којима се жири руководио приликом свога рада. Другим речима, све одлуке жирија су резултат задатости проистеклих из садржаја XXI Бијенала цртежа.

Цртеж који је урадила рука студента се може сматрати посебно деликатним и осетљивим јер представља дисциплину у фази учења, тј.обележава почетке уметничког формирања. Изненађује али и импонује чињеница да велики део радова овогодишњег Бијенала поседује зрелост, доследност, естетички и мисаони став који указује на специфично место сваког аутора у савременом времену и простору. У оваквом позиционирању или профилисању, без сумње, улога професора је од кључне важности.

 Управо овакав приступ и схватање према коме је цртеж аутономна ликовна дисциплина која представља неограничено поље визуелног истраживања и из кога се гради непосредан, аутентичан и особени израз који омогућава велику слободу али подразумева и радну дисциплину и сталну посвећеност, наметнули су жирију одлуку да он XXI Бијеналу студентског цртежа једногласно додели седам равноправних награда и две похвале.

Поштујући идеју Оснивача, према којој се радови не вреднују према начелу искључивости, ораничења или фаворизације, већ подржавањем и охрабрењем свих аутора са јасно израженим аутономним ставом, жири награђује следеће ауторе: Анку Арсенић која „Свеском“ у форми carnet de poche– визуелног дневника, успоставља асоцијативно семантичку комуникацију са другим медијима и кроз разрађени и целовит концепт у коме се уметник поставља као фокус различито генерисаних визуелних садражаја, ствара оригинални визуелни исказ; Ању Кнежевић, чији особени рукопис, са извориштем у експресионизму (што је додатно наглашено смелом применом технике уљаног пастела), кроз четири сегмента рада актуелизује питање антропоморфне телесности и импликација које настају у даљим телесним интеракцијама, Александра Сикера који серијом цртежа презентује резултат свога истраживања унутар медија и кроз комплексну функционализацију технике угљена доследно и консеквентно изводи концепт о материји и антиметерији који кулминира у награђеном раду, Еву Јанковић Бочковић чију серију радова одликује поетски наратив, посебно сензибилизиран комбинацијом различитих цртачких техника, што се очитује и у награђеном делу, Јовану Радојичић чијем се цртачком поступку – вишеслојној примени пастела – ишчитавају наталожена значења урбаних пејзажа који су и снажни поетско – семантички нозиви, генерисани из наглашеног субјективног односа према предмету посматрања, Мају Урошевићу чијем се раду „Без назива“ишчитава двострукост поимања угљена као медија из кога може бити генерисана или у који може бити интерполирана кадар-слика, што има јаке свесно – подсвесне референце и Тању Валенчик, у чијем је раду који носи назив „Портрет I, II и III“, техника угљена употребљена на изванредно прецизан и сврсисходан начин, да би се отворио наратив који има оригинално и снажно психо – социјално значење.

Жири, такође, похваљује Лазара Вучковића који у свом раду чистим и прецизним линеарним рукописом гради духовит и луцидан визуелни наратив и Николу Мијаиловића чија „Свеска“, у најбољој традицији модернизма, представља аутентичан дневник размишљања и ликовног експеримента и показује да је цртеж средство интерног монолога, али и начин за успоствљање широке спољне комуникације.

Београд, мај 2021.

Нина Ивановић, визуелна уметница
Александар Јевтић, уметник и педагог
др Драгана Ковачић, музејски саветник и председник жирија
 

Награда Бијенала састоји се у организовању самосталне изложбе награђених аутора у Галерији Дома културе Студентски град.

 

 

 

 

Top