Такмичарски програм: РЕГИОН 46° N 52', 23°01'E / 40° S 51', 13°22' W - МУЗИКА ЈЕ МОЈ ЖИВОТ

Среда 15. јун, Мала сала, 20.30

р. Алеx Ђорђевић, САД, 2019, 26’

Од око 2.500 Рома у Владичином Хану, тренутно је запослено мање од 10. Млади у овој заједници суочавају се с будућношћу

прикупљања материјала за рециклирање, рада на неуобичајеним пословима или живота од социјалне помоћи.

Top