ВОДИЧ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ИНФОРМАЦИЈА

Петак, 10. јул

Водич за евалуацију информација Библиотеке Дома културе „Студенстки град“ осмишљен је са намером да помогне академским грађанима при одабиру извора информација које ће користити при учењу и писању семинарских и других академских радова. Водич је конципиран као низ кратких лекција које би требало да покажу основне кораке при вредновању и критичком прилажењу информацијама.

https://www.dksg.rs/cir/vodic-za-evaluaciju-informacija/?fbclid=IwAR2cepM_-Tn9N9rQWxqPiQeR9HOxX8tUbrs_1XsGSmgTvSo4yRLQDL09FHM

https://www.facebook.com/dksgbeograd/posts/10158659637563383

https://www.instagram.com/p/CCeIo3cKUI1/?utm_source=ig_web_copy_link

 

Top