УВОД У ИНФОРМАЦИОНУ ПИСМЕНОСТ

Уторак, 18. октобар, 19.00, Читаоница за референсни рад и групно учење

 

Учествују: проф. др Драгана Грујић, Обрад Вучковац и Наташа Папић

Приручник Увод у информациону писменост настао је на темељу ангажовања библиотекара запослених у Библиотеци Дома културе „Студентски град“, на пољу ширења информационе писмености код студената основних и постдипломских студија, примарних корисника услуга наше Библиотеке.

Развој писмености, не само традиционалне, већ и дигиталне, математичке, научне, еколошке, информационе и медијске, од суштинске је важности за развијање вештина критичког мишљења и разумевање активног учествовања у грађанском друштву. Библиотекари могу одиграти веома важну улогу у овом образовном процесу, едукујући своје кориснике о начинима приступа, претраживања, евалуације и дељења информација. У УНЕСКО-вим смерницама за информациону и медијску писменост, библиотеке се препознају као посебно значајне за ширење информационе и медијске писмености, јер су свима доступне. Осмишљавањем и организовањем различитих едукација, укључивањем грађана у креирање садржаја и ширење информација, оне могу значајно оснажити и унапредити компетенције грађана, што се информационе и медијске писмености тиче. Библиотека ДКСГ је руководећи се стандардима најбоље праксе и потребама својих корисника још 2012. препознала своју улогу и кренула са разним едукацијама на тему информационе писмености.

У жељи да предавања и неке од тема којима смо се бавили остану заблежене и доступне ширем аудиторијуму настао је овај приручник.

Top