УВОД У ИНФОРМАЦИОНУ ПИСМЕНОСТ - ПРИРУЧНИК

Петак, 7. август

Ново издање ДКСГ-а намењено студентима представља неку врсту водича кроз процес акедемског писања и истраживања. Кроз седам поглавља представљене су теме од значаја за успешно студирање. Од претраживања и цитирања, преко познавања основа ауторског права и плагијаризма, до уобличавања академског рада и управљања истраживачким подацима. Приручник садржи практичне савете и примере из праксе.

Top