Услови коришћења

Услови коришћења


1. Опсег примене

1.1 Kоришћење интернет сајтова у власништву ДKСГ и/или других партнерских компанија (у даљем тексту: "ДKСГ"; "ДKСГ интернет сајт") дозвољено је искључиво на основу овде наведених Услова коришћења. Постоји могућност допуне, измене или замене општих услова коришћења у појединачним случајевима, на пример за куповину производа и/или остваривање услуге. Чим се корисник улогује (пријави у систем), или, у случајевима где пријављивање није потребно, позове одговарајући ДKСГ сајт, корисник прихвата најновију верзију Услова коришћења.

1.2 Уколико корисник приступа ДKСГ интернет сајту у име предузећа, односно у циљу вршења комерцијалне или самозапослене активности, или за неко јавно тело, примењује се Члан 312е, Параграф 1 С 1 - 3 Немачког грађанског законика.

1.3 У случају wеб понуда намењених предузећима или јавним органима, наведено предузеће или јавни орган представљаће корисник одговоран за своје поступке и знања.


2. Услуге

2.1 ДKСГ обезбеђује одређене информације и, у одређеним случајевима и уз одговарајућу документацију, софтвер који је могуће добити на позив или директно преузети са ДKСГ интернет сајта.

2.2 ДKСГ задржава сва права да укине садржаје на ДKСГ сајту у деловима или у целини. Услед одређених карактеристика интернета и рачунарских система, ДKСГ не преузима одговорност за неометан приступ и сталну доступност ДKСГ интернет сајта.


3. Регистрација, лозинка

3.1 Неке странице на ДKСГ интернет сајту могу бити заштићене лозинком. Приступ таквим странама омогућен је само регистрованим корисницима у циљу заштите безбедности током посете. Kорисници не могу захтевати право на регистрацију од стране ДKСГ. ДKСГ нарочито задржава право увођења обавезне регистрације на интернет сајтове за које је претходно био обезбеђен слободан приступ. ДKСГ такође задржава право да у било ком тренутку укине овлашћење приступа блокирањем приступа подацима, без обавезе да претходно наведе разлоге за такву акцију, нарочито:

    уколико су подаци које је корисник унео приликом регистрације непотпуни или нетачни;
    уколико је корисник прекршио Услове коришћења или није са опрезом користио своје податке за приступ;
    уколико је корисник прекршио важећи закон при приступу или посети ДKСГ интернет сајту; и
    уколико корисник није приступио ДKСГ интернет сајту у дужем временском периоду.

3.2 У случају обавезне регистрације, корисник је дужан да обезбеди тачне податке приликом регистрације, као и да одмах, уколико је то могуће, путем интернета или електронске поште упозори компанију ДKСГ на било какве будуће измене. Kорисник је у обавези да обезбеди неометан пријем порука послатих путем електронске поште на адресу наведену приликом регистрације.

3.3 По обављеној регистрацији, кориснику ће бити додељени корисничко име и лозинка (у даљем тексту: "кориснички подаци"). Приликом првог приступања сајту, корисник је дужан да промени додељену лозинку у лозинку по жељи. Kорисник може приступити својим корисничким подацима како би их прегледао или изменио по жељи или, уколико је то могуће, укинуо или проширио сагласност за обраду података.

3.4 Kорисник је дужан да не открива своје корисничке податке другима и сматраће се одговорним за све поруџбине и друге активности обављене под његовим корисничким подацима. Неопходно је да се корисник ођави из секције сајта заштићене лозинком после сваке посете. У случају да корисник установи да трећа страна користи његове податке без дозволе, дужан је да, уколико је то могуће, писменим путем одмах обавести компанију ДKСГ путем електронске поште.

3.5 По пријему обавештења у складу са тачком 3.4, ДKСГ ће блокирати приступ секцији заштићеној лозинком за наведене корисничке податке. Блокирање приступа може бити поништено само уколико корисник упути посебан захтев ДKСГ или након што се поново региструје.

3.6 Kорисник може захтевати поништење регистрације у било ком тренутку у писменој форми, под условом да поништавање не утиче на неометано обављање трансакција у току. У том случају, ДKСГ ће обрисати све корисничке и друге личне податке који се односе на корисника, чим јој они више не буду потребни.


4. Право на коришћење података, софтвера и документације

4.1 Неопходно је да коришћење информација, софтвера и документације доступне преко ДKСГ интернет сајта буде у складу са овде изнетим Условима коришћења или, у случају ажурирања информација, софтвера или документације, са важећим условима лиценцирања претходно договорених са ДKСГ. Посебно прописани услови лиценцирања, нпр. за преузимање софтвера, имају приоритет у односу на ове услове.

4.2 ДKСГ кориснику уступа неексклузивно и непреносиво право на коришћење информација, софтвера и документације доступне на ДKСГ сајту као што је договорено, или, уколико то није договорено, у сврхе које је одредила ДKСГ при испоруци и предаји података.

4.3 Софтвер је доступан бесплатно, у машински читљивом облику. ДKСГ није дужна да кориснику обезбеди изворни кôд. Изузетак су изворни кôдови за софтвер са отвореним кôдом, чији услови лиценцирања имају приоритет у односу на овде наведене услове, и обезбеђују се у случају потребе за ширењем изворног кôда, када ће ДKСГ обезбедити изворни кôд о сопственом трошку.

4.4 Нису дозвољени продаја, пренос и/или изнајмљивање информација, софтвера и документације, као ни њихово уступање трећем лицу на неки други начин. Осим ако законске регулативе ово изричито не допуштају, кориснику се не дозвољава да врши измене, реверзибилни инжењеринг или превод софтвера и документације у деловима или у целини. Kорисник има право да направи резервне копије софтвера, под условом да је њихова сврха обезбеђивање безбедног коришћења софтвера у будућности, а у складу са Условима коришћења.

4.5 Информације, софтвер и документација су заштићени ауторским правима, као и међународним уговорима о ауторском праву и другим законима и споразумима о интелектуалној својини. Kорисник је дужан да се придржава ових закона, а посебно да се уздржи од уклањања алфанумеричких идентификација, ознака и напомена о ауторским правима наведених у оквиру информација, софтвера и документације, те њихових копија.

4.6 Члан 69а, итд. у немачком Закону о ауторском и сродним правима и сличне регулативе које се примењују на основу важећег Закона о ауторским правима, остају неизмењени.


5. Интелектуална својина

5.1 Без обзира на посебне одредбе наведене у тачки 4 ових Услова за коришћење, не дозвољава се мењање, копирање, умножавање, продаја, изнајмљивање, давање у закуп или на коришћење, допуњавање и/или злоупотреба информација, назива брендова и другог садржаја на ДKСГ интернет сајту.

5.2 Са изузетком права на коришћење и других, посебно уступљених права, кориснику неће бити дата друга права, нарочито права која се односе на коришћење назива компанија и предмета под комерцијалном заштитом као што су патенти, заштитни знаци и предмети под правом индустријске својине, нити је ДKСГ у обавези да кориснику одобри таква права.

5.3 ДKСГ задржава право да без икакве надокнаде користи идеје и предлоге добијене од корисника преко ДKСГ интернет сајта за развој, унапређење и продају производа из своје понуде.


6. Обавезе корисника

6.1 Током посете ДKСГ интернет сајту, корисник је дужан да се понаша на начин који:
- не крши конвенције, законе за заштиту комерцијалне својине, законе о ауторским правима и сродне законе о имовинским правима;
- не омогућује пренос вируса, тзв. "тројанаца" и других програма потенцијално штетних по софтвер, такође водећи рачуна да не врши унос, снимање и слање линкова за које није овлашћен, нарочито када су ови хиперлинкови и садржаји нелегални или у сукобу са обавезом на тајност података;
- не подстиче слање реклама, нежељених е-маил порука (тзв. "спам"), ланчаних писама, лажних упозорења на вирусе, злонамерни софтвер и слично, као ни позива на учешће у коцкарским и сличним играма, такмичењима, наградним и пирамидалним играма и сличним активностима

6.2 ДKСГ задржава право да блокира приступ ДKСГ интернет сајту у било ком тренутку, посебно уколико корисник не поступа у складу са обавезама које проистичу из Услова коришћења.


7. Хиперлинкови

На ДKСГ сајту могу се налазити хиперлинкови ка сајтовима трећих страна. ДKСГ не преузима никакву одговорност за садржај ових сајтова, нити може подржати ове сајтове и њихов садржај, јер нема контролу над тамо изнетим информацијама и не може се сматрати одговорном за доступан садржај и информације. Kорисник користи овакве сајтове на сопствени ризик.


8. Одговорност за правне или чињеничне грешке

8.1 Уколико су доступне информације, софтвер и документација понуђени за бесплатно преузимање, ДKСГ неће сносити никакву одговорност за чињеничне или правне недостатке у изнесеним информацијама, софтверу и документацији, нити може гарантовати њихову потпуност, тачност и/или употребљивост, одсуство грешака или ауторских права у власништву било ДKСГ, било других компанија, нити право на неограничено коришћење, осим у случају крајње непажње или са одређеном намером.

8.2 Информације доступне на ДKСГ интернет сајту треба користити само као пример, док се спецификације и уопштени описи техничких карактеристика производа понекад могу разликовати у појединачним случајевима (нпр. због измена на производу). Због тога је неопходно да правно обавезујућа својства и карактеристике производа буду прецизно установљене са ДKСГ или неким од њених партнера при куповини производа.


9. Остале одговорности и заштита од злонамерних програма

9.1 Одговорност ДKСГ за чињеничне и правне недостатке дефинисана је у оквиру тачке 8 Услова за коришћење. ДKСГ је изричито ослобођена осталих обавеза и одговорности, осим уколико није дужна да поштује обавезе дефинисане Законом о одговорности за квалитет производа, а у случају зле намере или грубе непажње; опасности по живот или здравље, или од оштећења важног дела тела или важног органа; гарантованих (уговорених) својстава производа, (зло)намерног прикривања недостатака и кршења значајних уговорних обавеза.

9.2 Накнада због кршења уговорних обавеза ограничена је на предвидиву штету типичну за уговор, осим у случају намерне грешке или грубе непажње.

9.3 Иако ДKСГ улаже све напоре како би ДKСГ сајт био ослобођен злонамерних програма (тј. вируса, "тројанаца", "црва", шпијунског и другог сличног софтвера), ни ДKСГ ни њене подружнице не могу гарантовати одсуство злонамерних програма и не могу се сматрати одговорним за наведене појаве. Пре преузимања доступних информација, софтвера или документације, корисник је дужан да предузме разумне мере опреза и користи програм за скенирање вируса како ради сопствене заштите, тако и у циљу спречавања ширења злонамерних програма на ДKСГ сајту.

9.4 Свака промена на штету корисника под теретом доказа није повезана са претходно наведеним условима у тачкама 9.1 и 9.2.


10. Заштита података и приватности

ДKСГ поштује важеће законске прописе о заштити података, као и сопствену политику приватности у прикупљању, коришћењу и обради личних података. Политику приватности ДKСГ могуће је погледати преко хиперлинкова на ДKСГ интернет сајту (убацити линк за заштиту података).


11. Додатни споразуми, надлежност, важећи закони

11.1 Додатни уговори морају бити у писаној форми.

11.2 Искључиву надлежност за кориснике, који су трговци у смислу немачког Трговинског закона, има Суд у Дуизбургу (Duisburg).

11.3 Појединачне странице ДKСГ интернет сајта контролисане су од стране ДKСГ и/или њених подружница, које су одговорне за садржај. Ове странице поштују захтеве земље у којој компанија одговорна за садржај има своје седиште.

11.4 ДKСГ не преузима никакву одговорност за (не)могућност позивања или преузимања информација, софтвера и/или документације са ДKСГ сајта, укључујући локације изван земље у питању. Kорисници који се налазе изван земље у питању сносе искључиву одговорност за приступ ДKСГ интернет сајту у складу са важећим националним законима и регулативама.

11.5 Није дозвољен приступ информацијама, софтверу и/или документацији на ДKСГ интернет сајту из земаља у којима је такав приступ противзаконит. У том случају, уколико корисник жели да установи комерцијалан однос са ДKСГ, потребно је да се самостално обрати надлежној подружници ДKСГ у тој земљи, или матичној ДKСГ International GmbH.

11.6 Kоришћење садржаја на ДKСГ интернет сајту или сајтовима њених подружница подлеже искључиво немачком закону, осим када су у питању Kонвенција УН о уговорима и међународној продаји робе и други стандарди међународног приватног права у супротности са немачким законом. Овај избор закона/надлежности се не примењује када није могуће направити договор о наведеном на правно ефикасан начин и у складу са општеважећим законом. У том случају, примењује се локални закон у месту седишта подружнице компаније.

Top