ТРИ: ОНО ШТО ЈЕСТЕ

23. март - 02. април 2022, Велика галерија
Отварање, среда, 23. март, 19.00

Излажу:  Дора Анђелковић, Тамара Вуковљак и Аника Ломић

Уметнице у својим радовима теже прочишћеним формама, одбијајући комфор и не посежући за модерним средствима. Материјали којима се служе поникли су из природе али ауторке успевају да их кроз перспективу, симболе и метафоре уздигну на потпуно нови ниво. Материјали којима се служе поникли су из природе и не разликују се од праисторијских, али оне успевају да их уздигну на потпуно нови ниво - кроз перспективу, симболе и метафоре. Прожимање светлости и сенке, облици који се појављују и дуализам форме истичу осећај припадања два елемента - две енергије, њихово сусретање које доводи до хармоније и до сједињења.

Дора Анђелковић, Аника Ломић и  Тамара Вуковљак су студенткиње завршне године вајарства на ФПУ у Београду.

  

Top