ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА - Сања Девић и Јефимија Коцић

20. март – 2. април, Велика галерија
Отварање: петак, 20. март, 19.00
ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА - Сања Девић и Јефимија Коцић

ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА је део пројекта ауторки Сање Девић и Јефимије Коцић у коме се употребом графичког дизајна спроводи анализа нашег друштва, а интерактивном поставком позивају се посматрачи да у њему учествују. Кроз проналажење позитивних и негативних појмова у презентованим радовима и пресеком резултата, могуће је претпоставити људска унутрашња стања и њихову унутрашњу динамику. Сазнаћемо колико спољни утицаји и животна искуства утичу на људско поимање света око себе. У сврхе детаљне анализе и обраде добијених података, у пројекат ће бити укључени психолог и социолог. Поред изложби које ће се одржати у више градова, једнодневних поставки и анкета, у плану је стручни рад/студија која ће сумирати резултате истраживања.

Мр Сања Девић (1980), је графички дизајнер. Запослена је на Департману за примењене уметности Факултета уметности у Нишу. Предаје предмет Просторна графика. Њена излагачка делатност броји 15 самосталних изложби и преко 50 групних изложби у земљи и иностранству.

Др ум. Јефимија Коцић (1992) је графички дизајнер. Запослена је на Департману за примењене уметности Факултета уметности у Нишу. Њена излагачка делатност броји 8 самосталних изложби и преко 40 групних изложби у земљи и иностранству.

 

Top