ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА - Сања Девић и Јефимија Коцић

Четвртак, 15. октобар

Велика Галерија

Четвртак, 15. октобар

ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА - Сања Девић и Јефимија Коцић

ТРАНСАКЦИОНА АНАЛИЗА је део пројекта ауторки Сање Девић и Јефимије Коцић у коме се, употребом графичког дизајна, спроводи анализа нашег целокупног друштва, а интерактивном поставком се позивају посматрачи да у њему учествују. Кроз проналажење позитивних и негативних појмова у презентованим радовима и пресеком резултата, могуће је претпоставити људска унутрашња стања и њихову унутрашњу динамику. Сазнаћемо колико спољни утицаји и животна искуства утичу на њихово поимање света. У сврхе детаљне анализе и обраде добијених података, у сам пројекат биће укључени психолог и социолог. Поред изложби које ће се одржати у више градова, једнодневних поставки и анкета, у плану је стручни рад/студија који ће сумирати резултате истраживања.

 

Мр Сања Девић (1980), графички дизајнер. Запослена је у Департману за примењене уметности, Факултета уметности у Нишу. Предаје предмет Просторна графика. Њена излагачка делатност броји 15 самосталних изложби и преко 50 групних изложби у земљи и иностранству.

Др ум. Јефимија Коцић (1992), графички дизајнер. Запослена је у Департману за примењене уметности, Факултета уметности у Нишу. Њена излагачка делатност броји 8 самосталних изложби и преко 40 групних изложби у земљи и иностранству.

 

Top