ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ - ТИХА МЕСТА

17.11 - 11.12. 2022, Галерија
Отварање, четвртак, 17. новембар, 19.00

  

Занимљиво је да сем бележења реалности, у служби дистрибуције онога што (не)видимо, уметник ствара и фотографије необичне, готово надреалне атмофере, фокусирајући се на детаљ амбијента, који симболично потцртава неки пређашни живот. То су слике затеченог стања, у којима можемо да контекстуализујемо непосредно и топло људско присуство, у одређеном простору и времену. Те фотографије имају софистициран, имагинарни оквир намерне случајности, као својеврсни простори ескапизма од модерности савременог тренутка. У оба случаја, тематско-значењски слој, сугерише својеврсни парадокс, који се дешава на релацији конкретног, видљивог и идејног, скривеног. Рекли бисмо да Арсенијевић, у свом раду, инвестира у тај идејни, семантички слој, дајући нам својеврсну дијагнозу стања стварности у савременом, брзом, конзумерском друштву. И на крају, производећи смисао у сопственом животном и уметничком дискурсу. -  Сузана Новчић, из текста у каталогу изложбе

Иван Арсенијевић је дипломирао на Академији уметности БК у Београду, одсек фотографија у класи професора Милана Алексића. Зарвшио је и Школу Југословенског института за новинарство у Београду, одсек ТВ камера. Тренутно на постдипломским студијама на Факултету организационих наука у Београду, смер Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације. Ради као уредник ликовног и филмског програма СКЦ Крагујевац.

  

 

 

Top