Међународни пројекат „Они живе - студентски животи откривени кроз контекстуалне уметничке праксе“

Међународни пројекат „Они живе - студентски животи откривени кроз контекстуалне уметничке праксе“ бави се студентским животом од краја Другог светског рата до данас у контексту свакодневног живота у студентским домовима, културних навика и слободног времена студената, међуљудских односа и односа међу половима, као и друштвеног и политичког ангажовања студената.

Циљ пројекта је подстицање студентске популације да учествује у разумевању и заједничком креирању савремене уметности, користећи архивске материјале и учествујући у пратиципативним уметничким активностима током резиденцијалних боравака уметника у студентским домовима. Резултати пројекта ће послужити као смернице за менаџере културних институција и уметничких галерија, кустосе и уметнике, за даље унапређивање иновативних приступа развоју младе публике.

Пројекат  се реализује од септембра 2020. до краја фебруара 2023. године, у оквиру програма за културу и медије Европске Уније „Креативна Европа“. Поред  Дома културе Студентски град из Београда који је лидер пројекта, као партнери на пројекту учествују и Међународни центар за архивска истраживања „Икарус Хрватска” из Загреба, Институт за савремену умјетност из Цетиња, Академија примјењених уметности из Ријеке, Факултет за аудиовизуелне комуникације на Универзитету краљ Хуан Карлос из Мадрида. Придружени партнери на пројекту су Институт за уметност у контексту на Универзитету уметности из Берлина и Центар за примењену историју из Београда.

У оквиру пројекта планирано је неколико различитих активности, које започињу интерним тренинзима о концепцији и методологији праксе усмене историје и дигиталном архивирању. Архивирање ће подразумевати процес прикупљања и дигитализације фотографског материјала о студентском животу и снимање интервјуа усмене историје у свакој земљи чланици пројекта. Уредници дигиталних архива ће бити студенти из домова и то по један уредник из сваке земље. Усмене историје ће бити снимљене и архивиране у форми разговора са бившим и садашњим становницима студентских домова. Планирано је архивирање фотографија и интервјуа у све четири земље чланице пројекта, на колаборативној дигиталној платформи Topotheque (topothek.at/en/) и званичном сајту пројекта, који ће бити покренут крајем новембра ове године.

Програм уметничких резиденција биће реализован у студентским домовима у Подгорици, Београду, Ријеци и Мадриду. У резиденцијама ће учествовати по један уметник из сваке земље партнера, након чега ће бити организоване изложбе и трибински програми. Пројекат „Они живе“ ће на тај начин пружити прилику младим уметницима без претходног међународног искуства, који су заинтересовани за различите аспекте студентског живота у својим земљама, да учествују у уметничким резиденцијама у студентским домовима. У програму ће учествовати и млади кустоси из домена визуелних уметности, који ће заједно са уметницима бити одабрани на отвореном конкурсу, а затим ће похађати летњу школу о контекстуалним и партиципативним уметничким праксама на Институту за уметност у контексту у Берлину. Током резиденцијалих боравака у студентским домовима, уметници ће заједно са кустосима развијати уметничке пројекте директно са студентима као и на основу фото и аудио-материјала о студентском животу од 1945. до данас, која ће бити прикупљена и потхрањена на колаборативној дигиталној платформи Topotheque и званичном сајту пројекта. Након завршетка резиденција у студентским домовима, биће одржане изложбе са уметничким радовима, насталим током резиденција, у галеријским просторима у близини студентских заједница, које ће пратити каталог са текстуалним доприносима младих кустоса.

Мала „путујућа“ изложба биће креирана од архивираног дигитализованог фото-материјала, који ће за изложбу одабрати  петочлана група студената састављена од по једног студента из сваке од земаља чланица пројекта. Фокус изложбе биће усмерен на теме везане за свакодневни живот у студентским домовима, културне навике и друштвено-политички ангажман студената. Ова изложба биће одржана истовремено у студентским домовима у Београду, Мадриду, Подгорици, Ријеци и Загребу.

Књига произашла из пројекта „Они живе“ састојаће се из три дела: научних текстова из области различитих дисциплина на тему студентског живота прикупљених путем отвореног конкурса, текстова уметника и кустоса о реализацији резиденција и приручника о методологији организације резиденција ове врсте у студентским домовима.

Пројекат „Они живе - студентски животи откривени кроз контекстуалне уметничке праксе“ се реализује у оквиру програма Креативна Европа.  

Више информација можете пронаћи на веб страници пројекта, ФБ и Инстаграм страници пројекта. 

 

Top