СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 45 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ДКСГ-а

(predgrupa grupa DR UM koja će izvesti pesmu „Oda Studenjaku“ Marka Marinkovića)

Petak, 24. maj, 20.00, Klupice/Velika sala

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 45 GODINA OD OSNIVANjA DKSG-a

VASIL HADžIMANOV BEND

 

(predgrupa grupa DR UM koja će izvesti pesmu „Oda Studenjaku“ Marka Marinkovića)

 

Autorska muzika Vasila i ostalih članova benda stvara jedinstven izraz kroz spoj tradicionalne muzike Balkana i folklornih ritmova sa džezom i fankom. Originalna i neponovljiva predstavlja svojevrsni nov pristup džezu.

Top