СТВАР / О ТРАНЗИЦИЈИ НЕВИДЉИВОГ ОБЈЕКТА И ЕСТЕТИЦИ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ – Снежана Петковић

21. фебруар – 7. март, Галерија
Отварање: петак, 21. фебруар, 19.00
СТВАР / О ТРАНЗИЦИЈИ НЕВИДЉИВОГ ОБЈЕКТА И ЕСТЕТИЦИ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ – Снежана Петковић

„Прекривањем, идентитет ствари се губи, и остаје само волумен. Пројекат чини рад са наизглед безличним стварима (предмети са различитих бувљака у земљи и иностранству, којима мој отац тргује) а које су, тражећи свој лични дом, доспеле у мој. Настаје из чистог куриозитета према феномену неличних објеката које заузимају интимни простор, испитујући тиме субјективни доживљај просторности (туђих) ствари. Ови предмети налазе се у транзицији, њихов карактер чини привременост, а место у економском систему им даје само новчана валута.“ – Снежана Петковић

Снежана Петковић бави се визуелним и текстуалним истраживањима у домену поља интимности простора где, полазећи од личних искустава, покушава да разуме и учини наизглед невидљиве обрасце из своје околине транспарентним. Студенткиња је на Академији уметности у Новом Саду.

 

Top