ШТА ЈЕ „ОТВОРЕНА НАУКА”?

ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ

Понедељак, 16. децембар, 18.00

Клуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић”

ШТА ЈЕ „ОТВОРЕНА НАУКА”?

(Све што сте хтели да знате, а нисте имали кога да питате)

Предавач: Обрад Вучковац

Предавање о отворенoј науци нас упознаје са овим покретом који је значајно изменио начин приступа науци на универзитетима и  у научним институцијама. Његов основни циљ је слободан приступ научном знању, подацима и резултатима научних истраживања. Један од сегмената отворене науке је отворени приступ (Open Access) који означава јавну доступност научне литературе на интернету. Он се може остварити путем отворених репозиторијума и часописа у отвореном приступу. Отвореним приступом повећава се видљивост, утицај и  доступност, па самим тим и друштвена корист од научних истраживања.  Указаћемо и на трендове објављивања и промовисања радова помоћу дигиталних репозиторијума.

Предавање је нарочито значајно за студенте и докторанде, јер им упознавање са концептом отворене науке може бити од велике користи приликом писања академских радова,  спровођења истраживања и објављивања научних радова.

Top